Welkom

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van uw personeel?


Als ondernemer wilt u doen waar u goed in bent en dat is ondernemen! Personeel is een kritische factor bij het succes van uw bedrijf, maar goed personeel vergt de nodige aandacht en zorg. Veel MKB ondernemers doen hun personeelszaken zelf. De ondernemer doet het er bij, of besteedt het uit aan een personeelslid zonder P&O achtergrond. Dat is niet altijd slim en zeker niet altijd goedkoper dan uitbesteden.

Beschikt u niet over een eigen personeelsfunctionaris en heeft u (tijdelijk) specialistische ondersteuning nodig op het gebied van personeelszaken? Of heeft u één of meerdere personeelsleden die niet goed functioneren, niet goed op hun plek zitten, last hebben van stress of burn-out klachten, dreigen (langdurig) uit te vallen of al uitgevallen zijn, doordat ze het niet meer trekken?

Ik kan u werkzaamheden uit handen nemen die met uw personeel te maken hebben, klussen oppakken die eigenlijk al lang gedaan hadden moeten worden, personeelsvraagstukken behandelen of uw medewerkers coachen. Op deze manier beschikt u over professioneel personeelsmanagement: u huurt in wat u nodig heeft, op het moment dat u daar behoefte aan hebt.

Ook kan ik voor u een P&O scan uitvoeren. Deze scan geeft inzicht in uw personeelsbeleid en de eventuele risico’s en aandachtsgebieden.
Onderdelen van de P&O scan zijn:
– Instroom (werving en selectie, arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden)
– Personeelsadministratie en –dossier
– Doorstroom (personeelsontwikkeling, opleidingsbeleid, functioneringsgesprekken)
– Verzuimbeleid en arbeidsomstandigheden
– Subsidiemogelijkheden
– Uitstroom (ontslag voorbereiding en afhandeling)

Wist u dat:
– Circa 14 % van de medewerkers last heeft van burn-out klachten
– Circa 25 % van de medewerkers last heeft van spanningsklachten
– Circa 25 % van de ziekmeldingen met de werkomstandigheden te maken hebben
– Circa 70 % van het ziekteverzuim grijs verzuim betreft
– Circa 65 % van het ziekteverzuim een psychische oorzaak heeft
– Een zieke medewerker u tussen de € 250,00 en € 410,00 per dag kost
– Een medewerker met psychische klachten gemiddeld 53 werkdagen ziek is
– Een medewerker met burn-out gemiddeld 100 werkdagen ziek is
Vroegtijdige herkenning van signalen en ondernemen van actie de verzuimduur met 1/3  verkort!!
(Bronnen: CBS/TNO, RIVM, 365/ArboNed)                                                                                            

Wordt één van uw medewerkers ziek en het verzuim duurt 50 werkdagen, dan kost u dat alleen al aan loonkosten gemiddeld € 12.500,00 (vervangingskosten en productieverlies zijn hierin nog niet meegerekend!).

De kans is groot dat u schrikt van deze feiten. Terwijl u het zo goed voor heeft met uw personeel en beseft dat zij een zeer belangrijk onderdeel van uw bedrijfskapitaal vormen, ziet u dat er toch mensen uitvallen. Soms is het heel duidelijk waarom iemand is uitgevallen en wat er gedaan moet worden om hem of haar weer aan het werk te krijgen. Maar vaak zijn er diverse factoren, die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van (langdurige) uitval, waar niet direct de vinger op te leggen is.
Het is niet altijd duidelijk wat te doen en waar te beginnen. Waardoor er, door de hectiek van alledag, te weinig oog is voor het voorkomen van uitval. Hierdoor gaat er soms onnodig veel tijd verloren, voordat er een effectief ziekteverzuimtraject in wordt gezet.

Eén van mijn specialiteiten is het voorkomen van verzuim door vroegtijdig ingrijpen bij problemen rondom functioneren, stress en burn-out. Ik kan veel voor uw bedrijf betekenen in preventieve zin en bij het zorgvuldig en effectief begeleiden van medewerkers, die vast zijn gelopen of dreigen vast te lopen.

U kunt mij inhuren als coach voor uw medewerkers die niet (meer) goed functioneren, of kampen met stress en burn-out klachten.  Ook kan ik trainingen voor u en uw leidinggevenden verzorgen over ziekteverzuim en/of het thema stress en burn-out.

Heeft u vragen over mijn aanbod, of wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met mij op.