Opleidings- en loopbaanbeleid

Goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers: een must voor uw bedrijf!

Voor het behoud van kwaliteit en innovatief vermogen in en van uw bedrijf is het van belang, dat uw personeelsleden goed blijven functioneren, de benodigde kennis en vaardigheden op peil houden en gemotiveerd blijven. Goed opgeleid, gemotiveerd personeel bepaalt immers voor een groot deel het succes van uw bedrijf. Temeer omdat door verregaande automatisering en robotisering veel functies qua inhoud sterk zullen veranderen in de komende jaren of zelfs zullen verdwijnen. Vroegtijdig hierop inspelen  is noodzakelijk voor uw bedrijf én voor uw personeel!

Leren, Opleiding, Directory, Richting

Opleidings- en loopbaanbeleid richt zich op de inzet van uw personeel, op hun kwaliteiten en de ontwikkeling van hun kwaliteiten. Niet alleen om het juiste personeel in huis te hebben, maar ook om ze te behouden voor uw bedrijf!
Ik kan u ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van dit beleid.

 

Ook blijkt in de praktijk, dat veel bedrijven allerlei subsidiemogelijkheden rondom opleidingen onbenut laten.
Hierbij kan ik helpen, om zodoende de kosten van de opleidingen te beperken, of soms zelfs volledig gesubsidieerd te laten plaatsvinden.