Tarieven

Tarieven voor P&O advies, coaching en training:

Coaching:

Kort coachingstraject: als uw medewerker klachten heeft maar nog niet (volledig) is uitgevallen. In dit traject zullen 6 coachingsgesprekken van 1,5 uur en 1 gesprek met de leidinggevende en de medewerker plaatsvinden.
Kosten: € 945,00 (excl. reistijd en reiskosten).

Intensief coachingstraject: bij een gecompliceerde situatie of als uw medewerker is uitgevallen met burn-out klachten. In dit traject zullen maximaal 12 coachingsgesprekken van 1,5 uur, 2 gesprekken met de leidinggevende en de medewerker plaatsvinden. Daarnaast vindt er zo nodig afstemming met de bedrijfsarts en/of casemanager plaats.
Kosten maximaal € 1800,00 (excl. reistijd en reiskosten).

Zakelijke coaching kan plaats vinden in mijn eigen coachruimte of op een externe locatie, zoals het coachhuis.

Coaching particulieren:
Particulieren coach ik in mijn eigen coachruimte tegen een tarief van € 70,00 per uur (incl. BTW). De coachingsgesprekken duren 1,5 uur. Betaling binnen 7 dagen.

P&O advies:

P&O ondersteuning op afroep en uurbasis
Het is mogelijk om mijn ondersteuning in te kopen op uurbasis.
Tarief: losse verrichtingen € 90,00, kilometervergoeding: € 0,35 per km.

P&O scan
Een  zeer uitbreidde en complete scan van uw personeelsbeleid, inclusief bevindingen en adviezen: € 1050,00.
Het is het ook mogelijk om niet de gehele scan uit te laten voeren maar onderdelen hiervan.

P&O-abonnement
Heeft u behoefte aan periodieke ondersteuning op het gebied van personeel & organisatie om lopende zaken op te lossen of om concrete activiteiten uit te voeren? U bepaalt wanneer en waarvoor u de uren inzet.

Projecten of tijdelijke vervanging/uitbreiding P&O adviseur
U wilt een specifiek onderdeel op het gebied van personeel & organisatie ontwikkelen en/of implementeren of u heeft tijdelijk behoefte aan een P&O adviseur.

Tarief voor projecten of P&O- abonnement:
Tot 40 uur op jaarbasis:                              € 90,00 per uur
Tussen 40 en 120 uur op jaarbasis:     € 82,50 per uur
Boven 120 uur op jaarbasis:                    € 75,00 per uur

Trainingen

In company training voor leidinggevenden: Thema stress en burn-out
Deze training wordt gegeven in 1 of 2 dagdelen voor minimaal 6 en maximaal 12 personen.

In company training voor leidinggevenden: Thema verplichtingen bij ziekteverzuim
Deze training wordt gegeven in 1 of 2 dagdelen voor minimaal 6 en maximaal 12 personen.

In company training voor medewerkers: Thema verplichtingen bij ziekteverzuim
Deze training wordt gegeven in 1 dagdeel voor minimaal 6 en maximaal 12 personen.

De trainingen zullen vooraf met u afgestemd worden.
U als opdrachtgever zorgt voor een trainingsruimte, koffie/thee en eventueel een lunch.

Vraag voor de trainingen een vrijblijvende offerte aan.

Overige kosten:

Reisuren     € 40,00 per uur (excl. BTW).
Reiskosten € 0,35 per km (excl. BTW).
Bij opdrachten binnen een straal van 25 km vanaf het bedrijfsadres worden geen reisuren en -kosten in rekening gebracht.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW, met uitzondering van het tarief voor particulieren.

Afzeggen kan kosteloos tot 48 uur van te voren. Als er binnen 48 uur afgezegd wordt zal de coaching of training in rekening worden gebracht (tenzij er sprake is van ziekte of overmacht).