Dienstenpakket

P&O advies:

Heeft u behoefte aan tijdelijke of periodieke ondersteuning op het gebied van personeel & organisatie om lopende zaken op te lossen of om concrete activiteiten uit te voeren? U bepaalt wanneer en waarvoor u de uren inzet.

Het is mogelijk om mijn ondersteuning in te kopen op uurbasis, voor een project of op basis van een abonnement.

P&O scan:

Er kan een uitbreidde en complete scan van uw personeelsbeleid uitgevoerd worden, inclusief bevindingen en adviezen.
Het is het ook mogelijk om niet de gehele scan uit te laten voeren maar onderdelen hiervan.

Verzuimondersteuning/Coaching:

Kort coachingstraject: als uw medewerker klachten heeft maar nog niet (volledig) is uitgevallen. In dit traject zullen maximaal 7 coachingsgesprekken van 1,5 uur en 1 gesprek met de leidinggevende en de medewerker plaatsvinden.
Intensief coachingstraject: bij een gecompliceerde situatie of als uw medewerker is uitgevallen met burn-out klachten. In dit traject zullen maximaal 12 coachingsgesprekken van 1,5 uur, 2 gesprekken met de leidinggevende en de medewerker plaatsvinden. Daarnaast vindt er zo nodig afstemming met de bedrijfsarts en/of casemanager plaats.

Zakelijke coaching kan plaats vinden in mijn eigen coachruimte of op een externe locatie.

Trainingen:

Training voor leidinggevenden: Thema stress en burn-out
Deze training wordt incompagny gegeven in 1 of 2 dagdelen voor minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Training voor leidinggevenden: Thema verplichtingen bij ziekteverzuim
Deze training wordt incompagny gegeven in 1 of 2 dagdelen voor minimaal 6 en maximaal 12 personen.

De trainingen zullen vooraf met u afgestemd worden.
U als opdrachtgever zorgt voor een trainingsruimte, koffie/thee en eventueel een lunch.

Workshops

Samen met José van Roestel (arbeidsdeskundige) zijn een aantal praktische workshops ontwikkeld die heel goed in te passen zijn tijdens een werkoverleg en met name gericht zijn op bewustwording en eigen verantwoordelijkheid.

 • Omgaan met veranderingen
 • Keuzes in je loopbaan
 • Omgaan met conflicten
 • Ziekte en wetgeving
 • De ouder wordende medewerker
 • Fysieke klachten en werk
 • Werkdruk en stress
 • Feedback geven en ontvangen

Vertrouwenspersoon:

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en kan ingezet worden als extern vertrouwenspersoon. Ik werk samen met andere vertrouwenspersonen waardoor vervanging altijd gegarandeerd is.

Daarnaast is het mogelijk om:

 • Voorlichting te geven over ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 • Het helpen bij het opstellen van beleid om ongewenste omgangsvormen en misstanden op het gebied van integriteit te voorkomen/beperken.
 • Het helpen bij het opstellen van een klachtenprocedure.
 • Adviseren over het handhaven van sociale veiligheid en integriteit en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting overtredingen van integriteit.