Ziekteverzuim

Zo kunt u geld besparen én uw medewerkers gezond en gemotiveerd houden!

Ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen, maar zeker te beïnvloeden.

De arbeidsomstandigheden, de wijze van leidinggeven, de mate van werkdruk, de cultuur binnen een organisatie en hoe het verzuimbeleid geregeld is hebben een belangrijke relatie met het ziekteverzuim.

De Wet Verbetering Poortwachter stelt wettelijke kaders rondom ziekteverzuim. Wanneer u deze niet of onvoldoende volgt, kan dat forse financiële risico’s met zich meebrengen. Een goed verzuimbeleid zorgt voor duidelijkheid over wat er van alle betrokken partijen verwacht wordt en welke acties er wanneer moeten plaatsvinden. Een goede verzuimbegeleiding zorgt ervoor, dat u als werkgever, zo min mogelijk financiële risico’s loopt én bespoedigt het herstel van de zieke medewerker.

Ik kan u ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van het verzuimbeleid.             
Denk hierbij aan:

  • Adviseren m.b.t. het verzuimbeleid
  • Opzetten en implementeren van een verzuimbeleid
  • Zorgen voor de juiste dossieropbouw bij ziekteverzuim
  • Signaleren van benodigde acties volgens de Wet Verbetering Poortwachter
  • Trainingen verzorgen op het gebied van ziekteverzuim
  • De rol van Casemanager en/of vertrouwenspersoon vervullen
  • Contacten onderhouden met Arbodienst, bedrijfsarts, UWV en andere betrokken instanties en/of hulpverleners
  • Coachen van medewerkers