Welkom

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van uw personeel?

Personeel is waarschijnlijk de belangrijkste  factor bij het succes van uw bedrijf, maar goed personeel vergt de nodige aandacht en zorg. Veel MKB ondernemers doen hun personeelszaken zelf of besteden het uit aan een personeelslid zonder P&O achtergrond. Dat is niet altijd slim en zeker niet altijd goedkoper dan uitbesteden.

Organisaties hebben te maken met veel veranderingen en ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen gaan ontzettend snel en organisaties en hun medewerkers zullen hierop moeten inspelen willen ze de boot niet missen. Veel banen zullen verdwijnen door automatisering en robotisering. Hoe de banen van de toekomst eruit zien is nu vaak nog onduidelijk maar dat er veel zal veranderen voor veel organisaties en medewerkers staat buiten kijf. Ook speelt de vergrijzing een rol waardoor er een schaarste ontstaat op de arbeidsmarkt.

Steeds meer bedrijven kampen met hun personele bezetting doordat vacatures niet opgevuld worden, de werkdruk stijgt en het verloop groter wordt. Sociale innovatie zal daarom steeds belangrijker worden om medewerkers te boeien en te binden. 

Ik neem voor u werkzaamheden uit handen die met uw personeel te maken hebben, kan klussen oppakken die eigenlijk al lang gedaan hadden moeten worden, personeelsvraagstukken behandelen of uw medewerkers coachen. Op deze manier beschikt u over professioneel personeelsmanagement: u huurt in wat u nodig heeft op het moment dat u er behoefte aan hebt.

In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in ziekteverzuim. Zowel het voorkomen van verzuim door vroegtijdig ingrijpen bij problemen rondom functioneren, stress en burn-out als het begeleiden van verzuim als casemanager.

U kunt mij inhuren als coach voor uw medewerkers die niet (meer) goed functioneren, niet op de goede plek zitten of kampen met stress of burn-out klachten. Ook kan ik trainingen voor u en uw leidinggevenden verzorgen over ziekteverzuim en/of het thema stress en burn-out.

Daarnaast ben ik een gecertificeerd vertrouwenspersoon voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit.

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met mij op.