Trainingen voor leidinggevenden

Training ziekteverzuim voor leidinggevenden en ondernemers.

Ziekteverzuim is altijd vervelend, voor zowel de medewerker als voor uw bedrijf. Maar hoe zit het ook al weer met ziekte. Wat zijn de stappen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en wat mag u niet en wat bent u verplicht om te doen?  Hoe kunt u verzuim beïnvloeden en zorgen voor een gezonder werkklimaat?

In mijn werk als verzuimadviseur en coach merk ik dat veel werkgevers en leidinggevenden onvoldoende kennis hebben van allerlei zaken rondom ziekteverzuim. Dit kan leiden tot onnodig lang verzuim en daardoor onnodig hoge kosten. Daarom heb ik deze praktische training ontwikkeld.

In deze training zal worden ingegaan op de volgende zaken:

 • Relevante wetgeving rondom ziekteverzuim
 • Stappenplan bij ziekte
 • Wat als een medewerker na 2 jaar nog niet volledig hersteld is
 • Wat mag u verwachten van een ziekte medewerker
 • Welke soorten verzuim zijn er en wat en hoe kunt u verzuim beïnvloedden
 • Wat kunt u doen om verzuim te voorkomen
 • Verzuimgesprekken voeren

Training stress en burn-out voor leidinggevenden en ondernemers

De leidinggevende heeft een zeer belangrijke rol in het herkennen van stress en burn-out signalen, het voorkomen van burn-out en (mocht er toch een medewerker uitgevallen zijn met burn-out) het opstellen van een re-integratieplan. Daarom is het belangrijk dat een leidinggevende kennis heeft over stress en burn-out en weet hoe hiermee om te gaan. Dit om niet verrast te worden door “plotselinge” uitval van één of meerdere medewerkers.

In deze training zal worden ingegaan op de volgende zaken:

 • Wat is stress en wat is het belang van stress.
 • Wat is een burn-out en wat is het verschil tussen stress, overspannenheid, burn-out en bore-out?
 • Waardoor kan een burn-out ontstaan?
 • Wat zijn de signalen van een burn-out?
 • De rol van de leidinggevende bij signalen.
 • Herstel van een burn-out.
 • Wat kun je als leidinggevende doen om burn-out te voorkomen?
 • Re-integratie na een lange ziekteperiode.

Algemene informatie over de trainingen:

De trainingen kunnen zowel voor 1 als 2 dagdelen gegeven worden.

De trainingen kunnen zowel incompagny als via een open inschrijving gevolgd worden.

Naast kennisoverdracht zal er ook ruimte zijn om casussen in te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Na afloop van de trainingen ontvangt u een naslagwerk met veel informatie en praktische handvaten en tips rondom het ziekteverzuim c.q. stress en burn-out.