Dianne van Dulmen

2015-09-11 14-20-38 (1)

Ik stel mij graag aan u voor

Ik ben mijn loopbaan gestart als verpleegkundige in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Vervolgens heb ik als afdelingshoofd, praktijkbegeleider en projectmedewerker P&O in de gezondheidszorg gewerkt. Na de afronding van de HBO-opleiding P&O heb ik 20 jaar als HRM-manager gewerkt bij zowel een productiebedrijf als in de installatietechniek. Hierdoor heb ik veel kennis en ervaring op het brede P&O terrein opgedaan, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau.
Vervolgens heb ik me gespecialiseerd in coaching en ziekteverzuim. Ik heb de opleiding voor Levenscoach bij Sonnevelt Opleidingen gedaan alsmede enkele trainingen op het gebied van stress en en burn-out gevolgd bij Carien Karsten. In 2018 heb ik de opleiding Vertrouwenspersoon afgerond. Ik heb ruim 3 jaar parttime als casemanager gewerkt bij een kleine arbodienst.

Personeel en Organisatie is voor mij een boeiend en breed vakgebied, dat continu in beweging is.
In alle onderdelen van mijn werk staan mensen centraal. Dit past bij mij: ik ben een mensen-mens die graag het beste uit mensen wil halen, zodat ze het best tot hun recht komen.
Ik zie mezelf als een belangrijke schakel tussen organisaties en haar medewerkers. Mijn visie is dat goed personeelsbeleid de belangrijkste succesfactor van een organisatie is. Een organisatie kan alleen blijvend succesvol zijn met medewerkers die verantwoordelijkheden krijgen en nemen, de benodigde kennis en ervaring hebben en houden en passen bij de organisatiecultuur. Samenwerking is hierbij essentieel.

Naast  P&O adviseur ben ik specialist op het gebied van stress en burn-out.
Ik coach medewerkers met stress en burn-out klachten om ze goed, structureel en zo snel als mogelijk is weer te laten re-integreren in het werkproces, of (liever nog) uitval te voorkomen. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met het bedrijf en/of bedrijfsarts.
Ik haal er enorm veel voldoening uit om mensen te helpen inzicht te krijgen in hun eigen leven, de keuzes die ze gemaakt hebben en het (opnieuw) vinden van hun passie en drijfveren. Ik geef trainingen aan organisaties en leidinggevenden over stress en burn-out, de oorzaken en kenmerken hiervan en hoe burn-out voorkomen kan worden. Daarnaast adviseer ik organisaties op het gebied van verzuimbeleid.

In mijn vrije tijd beeldhouw en schilder ik graag. Het geeft mij de rust om de zaken waar ik mee bezig ben te overdenken, keuzes te maken, van te voren niet weten hoe het er precies uit zal gaan zien, vaste patronen loslaten en creatief te zijn. Ook blijken beperkingen die een steen lijkt te hebben ineens mogelijkheden te worden. Het is met beeldhouwen net als met mensen: het mooie zit vaak van binnen! Het is de uitdaging om dit eruit te halen, met geduld, respect, creativiteit en aandacht.

003

“Het beeld zit al in de steen, je hoeft het er alleen maar uit te bevrijden”.  Michelangelo Buonarroti).

Wanneer je op een Michelangelo-manier kijkt naar een organisatie en naar jezelf, besef je dat alles wat je nodig hebt om succesvol te worden er al in zit: je hoeft het er alleen maar uit te halen.

Eigenschappen die mensen in mij herkennen: Luisterend oor, aandachtig, analytisch, flexibel, respectvol, creatief, zorgvuldig, laat de ander de eigen regie weer nemen, brengt structuur aan.