Burn-out

Burn-out verdient aandacht!

In onze cultuur staat hard werken hoog in aanzien. We kunnen bergen werk verzetten en ons  stress-systeem functioneert optimaal bij een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Mensen met stress of burn-out klachten zijn echter balans kwijt, soms zonder dat ze het zelf weten.

Burn-out is de beroepsziekte van deze tijd. Een op de zes medewerkers heeft er last van. Mensen die een burn-out krijgen zijn doorgaans positieve, verantwoordelijke, enthousiaste en zorgzame medewerker. Uiteindelijk kan de wilskracht, het perfectionisme en het doorzettingsvermogen deze mensen opbreken en vallen ze uit met een burn- out. Hardwerkende medewerkers zijn op korte termijn een zegen voor het bedrijf, op de lange termijn kunnen ze echter een nadrukkelijk bedrijfsrisico vormen.

Medewerkers die te maken hebben met een burn-out kunnen lange tijd uit de running zijn (1 tot 2 jaar is geen uitzondering). Uit onderzoeken blijkt dat deze periode fors teruggebracht kan worden, als er sprake is van snelle acties die gericht zijn op professionele ondersteuning, werkhervatting en het oplossen van eventuele problemen op de werkplek.Afbeeldingsresultaat voor cartoons burn-out

Medewerkers die last hebben van stress en/of burn-out klachten (ongeacht of ze ziek zijn of nog werken) hebben veel baat bij coaching en keren  sneller terug in het werkproces.

Ik coach medewerkers met stress en burn-out klachten om ze goed, structureel en zo snel als mogelijk is weer te laten re-integreren in het werkproces. Dit in nauwe samenwerking met het bedrijf en de bedrijfsarts. Voor meer informatie zie: burn-out coaching

Ook is het van belang dat het bedrijf en de leidinggevenden kennis hebben van stress en burn-out. Ik geef trainingen aan bedrijven en leidinggevenden over wat ongezonde stress en burn-out is, de oorzaken en kenmerken hiervan en hoe burn-out voorkomen kan worden. Voor meer informatie zie: training stress en burn-out