Sociale innovatie: een leven lang leren

Sociale innovatie: een leven lang leren

Een leven lang leren, dit is waar we met ons allen nu mee te maken hebben. Om inzetbaar te blijven in de snel veranderende maatschappij en organisaties is het noodzakelijk geworden dat we continue blijven leren en ontwikkelen.

Technologische ontwikkelingen gaan ontzettend snel en organisaties en hun medewerkers zullen hierop moeten inspelen willen ze de boot niet missen.

Veel banen zullen verdwijnen door automatisering en robotisering. Hoe de banen van de toekomst eruit zien is nu vaak nog onduidelijk maar dat er veel zal veranderen voor veel organisaties en medewerkers staat buiten kijf.

Ook speelt de vergrijzing een rol waardoor er een schaarste zal ontstaan op de arbeidsmarkt. Dit zien we nu al duidelijk bij de technische en bouw gerelateerde bedrijven. Technologische ontwikkelingen zijn ook nodig om de schaarste op te vangen.

Organisaties kunnen het zich niet meer permitteren om af te wachten maar zullen nu al aan hun medewerkers duidelijk moeten maken dat de nodige zaken gaan veranderen en wat ze van hun medewerkers verwachten hierbij. Het willen meegroeien, zich ontwikkelen en zich laten (om) scholen zijn hierbij belangrijke aspecten. Duidelijkheid, flexibiliteit en creativiteit zijn hierbij van groot belang.

Nick van Dam, Nyenrode-hoogleraar Corporate Learning & Development zegt hierover:  “Goed werkgeverschap is werknemers ondersteunen van werk naar werk” en  ‘Learn or Lose’: als je geen tijd en geld wilt investeren in je eigen ontwikkeling door te leren op de werkplek en daarbuiten, ga je het uiteindelijk wel afleggen tegen de technologische ontwikkelingen.”

De consequenties voor individuele medewerkers zijn groot. De belangrijkste vraag voor mensen wordt: hoe zorg ik dat ik mijn toegevoegde waarde behoud, zodat ik ook werk zal hebben in de toekomst?

Hier komt het belang van sociale innovatie om de hoe kijken. Sociale innovatie gaat over slimmer, flexibeler en dynamisch organiseren. Het verandert de manier waarop er met elkaar wordt samengewerkt om het beste de organisatie, onszelf én ons werk te halen. Het potentieel binnen de organisatie wordt daarbij maximaal ontwikkeld en benut.

Medewerkers moeten worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen naar een toekomstige rol, bijvoorbeeld als de huidige rol op termijn niet meer zal bestaan.”

Wat er bereikt wordt met sociale innovatie is het krijgen van medewerkers die:

 • betrokkenzijn bij de organisatie
 • bevlogenhun werk doen
 • zich flexibelopstellen naar klant, collega en werkgever
 • hun kwaliteiten optimaal benutten

Hoe kunt u ervoor zorgen dat u een sociaal innovatieve organisatie wordt waar voortdurende ontwikkeling en leren een vanzelfsprekendheid is.

U hoeft echt uw hele organisatie niet op de kop te zetten maar kunt vandaag al starten met de volgende zaken:

 • Kijk kritisch naar uw bedrijf en voor welke uitdagingen u staat. Hoe gaat u deze uitdagingen aanpakken?
 • Kijk naar onnodige controlemiddelen en elimineer deze waar mogelijk.
 • Kijk naar hoe de organisatie van het werk nu geregeld is en ga na waar er sprake kan zijn van roulerende werkzaamheden en waar medewerkers van elkaar kunnen leren.
 • Wat kunt u nu al doen om de medewerkers waarvan vermoed wordt dat hun werk er straks niet meer zal zijn of wezenlijk zal veranderen, een stap verder te helpen? (door omscholing, bijscholing of hen te helpen aan een baan buiten het bedrijf).
 • Ga in gesprek met de medewerkers: wat willen en kunnen ze? Neem hierbij niet hun huidige functie als uitgangspunt.
 • Stel een projectgroep samen om medewerkers mee te laten denken over hoe de gewenste situatie verkregen kan worden. Wat voor ideeën leven er bij de medewerkers? Maak gebruik van hun creativiteit.
 • Creëer een juiste sfeer, waarbij veiligheid een belangrijk onderdeel is: alles mag gezegd worden en medewerkers worden niet afgerekend op hetgeen ze naar voren brengen.
 • Zorg voor een duidelijke vervolgstap: wat zijn de concrete acties die er volgen.

 Bent u ervan overtuigd dat u uw organisatie anders moet inrichten: realiseert u zich dan dat zowel de organisatie als de medewerker een ontwikkelingstraject ingaan. Begeleiding, training en bewustwording is dan noodzakelijk.

Heeft u behoefte aan ondersteuning hierbij, neem u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek hierover.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *