Stop de verhoging van ziekteverzuim door stress en burn-out klachten!

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland blijft stijgen. Ruim een derde van het verzuim langer dan zes weken heeft een psychische oorzaak. Een kwart daarvan komt van stress gerelateerde klachten als spanning, overspanning en burn-out.

Uit onderzoeken van TNO blijkt dat steeds meer werknemers burn-outklachten hebben. Er is volgens TNO een duidelijke toename van hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen, van 35% in 2007 naar 40% in 2017. Tegelijkertijd ervaren meer werknemers een lage autonomie (resp. 38% en 45% in 2007 en 2017). “Dit is zorgelijk, omdat deze combinatie samenhangt met werkdruk en het risico op werkstress verhoogt, wat terug te zien is in de stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017.”

Als P&O adviseur en stress- en burnout coach vind ik dit een zorgelijke ontwikkeling.

Wat kun je hier als werkgever aan doen?

Wachten tot je medewerkers zich ziek meldt, dan de Arbodienst inschakelen en hopen dat het probleem opgelost wordt? Vaak is dit dweilen met de kraan open want oorzaken van de problemen worden doorgaans niet opgelost.

Veel beter is het natuurlijk om in actie te komen voordat je medewerkers uitvallen, vertrekken naar een ander bedrijf of achterblijven in hun functioneren en ontwikkeling.

Mijn ervaring is dat werkgevers vooral druk zijn om in de waan van deze tijd mee te kunnen en overeind te blijven. Er zijn ontzettend veel nieuwe technologische ontwikkelingen die doorgevoerd moeten worden om bij te kunnen blijven en klanten stellen steeds hogere eisen. Daarnaast zijn er veel vacatures die steeds moeilijker opgevuld kunnen worden met doorgaans een stijging van de werkdruk voor bestaande medewerkers als gevolg.

En dan ook nog eens moeten zorgen dat de medewerkers tevreden en gezond, duurzaam inzetbaar blijven en mee kunnen gaan met alle ontwikkelingen!

Helaas schiet het goed zorgen voor de medewerkers en persoonlijk contact er vaak bij in met een hoger ziekteverzuim als gevolg.

Aandacht krijgen, persoonlijk contact, gezien en gehoord worden, ertoe doen, verbondenheid, regelmogelijkheden hebben en verantwoordelijkheid en waardering ontvangen, dat is belangrijk voor mensen en geeft energie.

Daarom zou hier, in mijn ogen, de focus van de werkgever op moeten liggen.

Natuurlijk ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf: iemand moet zelf bereid zijn om zich in te zetten voor zijn of haar welzijn en hierin verantwoordelijkheid nemen, maar als organisatie kun je daar zeker aan bijdragen.

Hoe??

Geef medewerkers :

 • Regelruimte/autonomie om hun werk op hun manier te doen.
 • Mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
 • Ondersteuning door zowel de organisatie (leidinggevenden) als door collega’s.
 • Ruimte om niet bereikbaar te zijn en afstand te kunnen nemen van werk.

Ga regelmatig in gesprek met je medewerkers:

 • Neem de tijd hiervoor, geef ze aandacht en laat merken dat elke medewerker zich gezien en gehoord voelt.
 • Vraag hoe het (echt) met de medewerker gaat.
 • Waar ligt de behoefte van de medewerker? Wat heeft de medewerker nodig om op een goede, plezierige en gezonde manier zijn werk te kunnen doen?
 • Doet de medewerker (nog) wel het werk waar hij energie van krijgt, wat hij leuk vindt en wat bij hem past?
 • Maak duidelijk wat je van de medewerker zelf verwacht en wat de medewerker van jou kan verwachten.

Let op signalen en doe er wat mee:

 • Moeheid en fysieke klachten
 • Verminderd functioneren
 • Grotere afstandelijkheid en meer cynisme
 • Vaker ziekteverzuim

r

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *