Werkdruk stijgt door toename vacatures!

Uit een, in het voorjaar van 2018, gehouden onderzoek door het UWV bleek dat van toen openstaande vacatures 40% moeilijk te vervullen was. Inmiddels is de verwachting dat dit percentage nu al verder is opgelopen en nog verder zal stijgen!

Er zijn domweg onvoldoende sollicitanten voor vacatures. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er, voor veel openstaande vacatures, bij werkzoekenden te weinig kennis en ervaring is.

Op korte termijn zal dit probleem niet echt opgelost worden en zelfs groter worden.

 • In de komende jaren zullen veel medewerkers met pensioen/AOW gaan. Daarnaast zijn er minder jongeren die de plekken kunnen opvullen.
 • Het is niet mogelijk om een blik ervaren en goed opgeleide mensen open te trekken want die zijn er gewoon niet.
 • Aan de voorkant komen nieuwe medewerkers na veel inspanningen en kosten binnen maar aan de achterkant verlaten bestaande medewerkers het bedrijf om bij een ander bedrijf aan het werk te gaan. Hierdoor gaat er veel kennis en ervaring voor het bedrijf verloren.
 • Het duurt doorgaans lange tijd voordat een nieuwe medewerker volledig productief is en een meerwaarde heeft voor een bedrijf.
 • Voldoende mensen opleiden voor de vacatures die er zijn kost tijd, heel veel tijd.

Het opleiden van mensen die nodig zijn (voor banen waarvan we nu nog niet  weten hoe die eruit gaan zien) is een grote uitdaging voor bedrijven, opleidingsinstituten en uitkeringsinstanties.

Maar daarmee is het actuele probleem van u als ondernemer nog niet opgelost. Bedrijven zullen daarom creatief moeten zijn hoe ze het werk toch gedaan krijgen als er geen nieuwe medewerkers aangetrokken kunnen worden.

Helaas kan ik ook geen blik geschikte medewerkers opentrekken die uw vacatures kunnen vervullen.

Wel wil ik stilstaan bij een risico dat u loopt als u veel vacatures hebt die u maar niet ingevuld krijgt terwijl het werk zich opstapelt.

Het werk moet door bestaande medewerkers erbij gedaan worden. Een grote valkuil hierbij is dat de werkdruk voor bestaande medewerker verder oploopt. Als de werkdruk, die voor veel medewerkers toch al als hoog wordt ervaren, nog verder oploopt dan wordt de kans dat zij uit gaan vallen door teveel stress en burn-out ook groter. Dit is dan dweilen met de kraan open want hierdoor ontstaat er een nog grotere werkdruk voor de overblijvende collega’s.

Wat kunt u doen om een te hoge werkdruk en daardoor een hoger verzuim te voorkomen?

 • Zorg dat u zicht heeft op de hoeveelheid werk dat gedaan moet worden en welke en hoeveel medewerkers er nodig zijn om dit werk uit te voeren.
 • Zorg voor een goede realistische planning. Medewerker willen vaak best af en toe overwerken om het werk weg te werken maar het wordt vaak een probleem als dit structureel wordt en ook niet meer vrijwillig is.
 • Zorg dat er een goede werk-privé balans kan blijven bestaan.
 • Bespreek met de medewerkers wat de problemen zijn, hoe het werk het best gedaan kan worden en zoek samen naar oplossingen. Maak gebruik van de creativiteit en de ideeën die uw medewerkers hebben.
 • Kijk of het werk ook anders georganiseerd kan worden waardoor er misschien andere vacatures ontstaan die wel te vervullen zijn.
 • Maak werkdruk en stress structureel bespreekbaar binnen de organisatie.
 • Zorg dat leidinggevenden kennis hebben van en zicht hebben op de signalen van te hoge werkdruk en stress.
 • Let extra op die medewerkers die altijd klaar staan, altijd bereid zijn over te werken en nog harder te werken, waar altijd een beroep op gedaan kan worden (en waarschijnlijk ook wordt). Trekken zij het nog wel of raken ze stiekem overbelast?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *