Zorg voor duurzaam inzetbare, gezonde en gemotiveerde medewerkers!

We leven en werken momenteel in een tijdperk waarin veel gebeurt.
We kunnen later met pensioen/AOW en moeten langer doorwerken. Daarnaast hebben we in toenemende mate een vergrijzende bevolking, een lagere werkloosheid, een grote informatievoorziening (o.a. door sociale media), verdergaande automatisering en robotisering. Veel van de huidige banen gaan verdwijnen, medewerkers vragen om meer zeggenschap en duurzaamheid en vitaliteit staat op de agenda. Dit alles brengt onzekerheid met zich mee, voor de medewerkers én de organisatie.

Mijn mening is dat organisaties de slag moeten maken naar een andere manier van denken en omgaan met hun medewerkers. Medewerkers worden nu nog vaak taakgericht aangestuurd waardoor ze een afwachtende houding aannemen in plaats van ze pro-actief mee te laten denken over hoe de organisatie continue verbeterd kan worden.

In mijn werk als P&O-adviseur en coach kom ik steeds meer organisaties tegen die zich realiseren dat ze niet meer op de oude voet verder willen en kunnen. Deze organisaties staan weer stil bij hun missie, stellen zichzelf vragen: wat willen we eigenlijk echt, wat is de bedoeling van hetgeen we doen, hoe beslissen we met elkaar, hoe leren we van elkaar, reflecteren we met elkaar en hoe betrekken we onze medewerkers bij deze processen?

Goede bevlogen medewerkers zijn de sleutel tot succes!

Uit diverse onderzoeken blijkt dat goede en bevlogen medewerkers veel productiever, meer betrokken bij de organisatie, gezonder, effectiever, veel minder vaak ziek, creatiever en gelukkiger zijn! Daarom is het van belang stil te staan bij wat medewerkers nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen, wat ze graag willen doen, waar ze goed in zijn en wat hun ambities zijn. Maar ook door ze te betrekken bij bedrijfsprocessen, wat er beter kan en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Bedrijven hebben hiervoor vitale medewerkers nodig die snel en flexibel kunnen reageren op de snel veranderende vragen van klanten.
Vitaliteit richt zich niet alleen op gezonde voeding en voldoende beweging maar ook op mentale veerkracht. Vitale mensen weten wat hen werkelijk drijft, durven eerlijk naar zichzelf te kijken en te voelen wat ze willen en handelen hiernaar. Vertrouwen zie ik hierbij als een belangrijke voorwaarde. Geef medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en hiervan te leren en luister naar hun ideeën.

Ook medewerkers dienen zich bewust te worden van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om hun gezondheid en vitaliteit, continue ontwikkeling, wendbaarheid en inzetbaarheid. De tijd is immers voorbij dat men vanzelfsprekendheid tot aan het pensioen bij hetzelfde bedrijf kan blijven werken, in dezelfde functie, met dezelfde werkzaamheden. Deze verandering in denken gaat niet automatisch en de organisatie zal daarom hierbij het voortouw moeten nemen.

Wilt u ook meer bevlogen medewerkers?
Ik kan u hierbij ondersteunen. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek om te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *